• همتی در شبکه۲: بانک مرکزی اسامی افرادی که اقدام به قاچاق گسترده کالا و #ارز می‌کردند را به قوه قضاییه ارسال کرد، اما این اسامی هرگز افشا نشد!!! جالبه اصولگراها در مورد موضوعاتی از #همتی انتقاد میکنند که خود عامل به وجود آمدنش هستند. #بشمار۱۰