• سید میعاد صالحی   salehi_sm@

    1400/03/18 ساعت 19:10

    در مناظره دوم، حاج آقای #رییسی به کدام بخشنامه در خصوص #حقوق_نجومی_قانونی اشاره کرد و گفت که آن را در آغاز دولت ابطال میکند؟
    بخشنامه سال ۹۵ آقای نوبخت که به بسیاری از مدیران کشور اجازه داد دریافتی ۲۱ برابری نسبت به حداقل حقوق داشته باشند و در #دولت_انقلابی باید باطل شود.