• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/03/17 ساعت 07:31

    وقتى مقام‌معظم‌رهبری شهادت می‌دهند که به نامزدهای انتخاباتی توسط شورای نگهبان #ظلم_و‌_جفا شده‌است، منطقا این شورا از عدالت ساقط مى‌شود.
    اعتبار #شورای_نگهبان به عدالت فقهای آن منتسب است. دراین‌حالت این شورا از اعتبار ساقط است. باکدام‌ اعتبار اکنون این نهاد بر انتخابات نظارت دارد؟