• #همتی:«من آمده‌ام تا #روحانی آخرین رییس جمهور ایران نباشد.»ظاهرا تندروها درتلاشند تا ساختاراجرایی کشور از نظام ریاستی به یک شکل ازحکومت اسلامی تغییر یابد.دروازه ورودبه این عصر تازه هم #انتخابات۱۴۰۰ است.اهمیت این انتخابات به مراتب بیشتر از چیزی است که ما فکر میکنیم. #بشمار۱۰