• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/03/17 ساعت 00:56

    توهین‌های #جناب آقای پرویز امینی به دکتر سعید جلیلی مخل هم افزایی نیروهای جبهه انقلاب است. در اعتراض، نشست خبری مسئولین ستاد دکتر جلیلی در خبرگزاری تسنیم لغو می‌گردد.