• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/03/15 ساعت 21:43

    اینکه جبهه و مسافرکشی مانع خوب درس خواندن و در نتیجه تحدید و مشروط شدن جناب #زاکانی شده قبول. اما با این وضعیت چطور در کنکور پزشکی و در تخصص پزشکی هسته‌ای (برترین رتبه‌ها رو می‌خواد در دستیاری) قبول شده‌اند؟