• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/03/15 ساعت 18:21

    من جای توییتر بودم اکانت همه نامزدها رو ساسپند می‌کردم. توی مناظره نشستند و داره توی صفحه‌شون مدام توییت منتشر میشه. توییتر رو نده دست ادمین بزرگوار!