• نمونه بارز دخالت نماینده‌های مجلس در انتخابات به نفع یک جریان خاص! نماینده زابل در #مجلس در قامت رییس ستاد #رییسی در سیستان وبلوچستان داره روسای ستاد رییسی رو شخصا انتخاب میکنه.فردا این نماینده میتونه پیگیر مطالبات مردم از یک چنین دولتی باشه? آیانماینده‌ها مجازند?#صدای_بیقدرتان