• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/03/15 ساعت 19:20

    دکتر زاکانی در مناظره انتخاباتی به مبارزه‌اش با مفاسد در دانشگاه آزاد اشاره کرد.

    او در مجلس‌های هفتم و هشتم طی دو مورد تحقیق و تفحص، تخلفات صورت گرفته در دوره مدیریتی عبدالله جاسبی در دانشگاه آزاد را کشف و گزارش کرد.