• ادبیات، عصبیت و توهین‌های آقای #همتی نشان داد که ایشان همان #حسن_روحانی است! اما تنها قبا را با کت شلوار و ریش بلند را با صورت صاف تغییر داده است!
    یادمان باشد دلار ۳هزارتومانی را همین روحیه به دلار ۲۵ هزارتومانی تبدیل کرد.