• ساسان کریمی   SasanTwit@

    1400/03/15 ساعت 21:44

    در عمرم مدام درس خوانده، از ابتدایی شاگرد اول بوده، بعدا هم در مدرسه سمپاد و دانشگاه شهید بهشتی/شریف/ تهران درس خوانده‌ام و تازه در ۳۵ سالگی دکتری تخصصی گرفته‌ام.
    دوستان با این همه منصب و جنگ و استانداری و سمت‌های بالا چه نبوغی داشته‌اند که همه دکتری گرفته و هیات علمی هم شده‌اند؟