• نخستین خبردرباره اقامت فرزندان لاریجانی در آمریکاراخبرگزاری فارس منتشر کرد.جالب اینجاست که این خبرگزاری اخبار دروغ رو درباره #انتخابات منتشرمیکنه،بعداعلام میشه که فضای مجازی رهاست وبایدمسدودبشه.وقتی رسانه‌ای حکومتی خبرکذب ودروغ منتشرمیکنه،نبایدجلوش گرفته بشه?مردم مقصرن یعنی?