• مالک شریعتی نماینده تهران ورییس ستاد زاکانی توییتی به نقل ازطاهری نماینده و مسوول ستاد #رییسی در زنجان رو به اشتراک گذاشته درباره اینکه ،همتی در سال ۹۸ حقوق بالا به کارمندانش دربانک مرکزی میداده،اصلا هم معلوم نیست که این تخریبها به انتخابات مربوطه!تا حالا کجابودید? #صدای_بیقدرتان