• آقای #مهرعلیزاده گفتند؛ چرا به مساجد آمدند و بسته معیشتی درست کردند، بجای این کار با پولش به مردم #واکسن میزدند!
    بزرگوار! شما واقعا بی خبرید که بسته‌های غذایی را مردم تهیه کردند؟ یا توقع دارید پول واکسن را هم مردم تامین کنند؟
    سالی که نکوست از بهارش پیداست!
    #انتخابات۱۴۰۰