• علی شکوری راد   alishakourirad@

    1400/03/14 ساعت 14:22

    خدمت مقام‌معظم‌رهبری عرض می‌کنم یک مورد که شما می‌شناسید و او هم به شما دسترسی دارد را متوجه شده‌اید که مورد #ظلم_و‌‌_جفا واقع شده‌است و خواستار جبران شدید. مطمئن باشید از این موارد بسیار زیاد است ولی یا آنها را نمی‌شناسید و نمی‌خواهید و یا برای #تظلم‌خواهی‌ به شما دسترسی ندارند.