• یکی از لذت‌های بهشتی، چیدن میوه از درخت هست؛ البته گیلاس‌ها هنوز در آبعلی نرسیده‌اند!