• چطوراخبار #انتخابات قبل ازسایت وزارت کشور،سرازخبرگزاری فارس درمیاره?سال۹۲بعدازتشکیل دولت #روحانی،رحمانی فضلی ازمیان خبرنگاران سیاسی،مهدی مرادی خبرنگارفارس روبه وزارت کشور میبره.موضوعی که باعث شد،همواره فارس،قبل ازسایررسانه‌ها اخبار دست اول وزارت کشور رو داشته باشند #صدای_بیقدرتان