• در شرایطی که طبیعتا #مجلس درجریان #انتخابات بایدبیطرف باشه یاحداقل از نامزدخاصی علناحمایت نکنه،بسیاری از نماینده‌ها درقامت روسای ستاد #رییسی در استانهای مختلف فعال شدند،بعدازقوه قضاییه ، قوه مقننه هم پشت رییسی ایستاده، اما باید دید مردم چه کسی را طلب میکنند?#همتی #صدای_بیقدرتان