• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/03/13 ساعت 21:12

    خدا رحمت کند حامد جلالی کاشانی را
    چند بخش مستند«صادقانه» دکتر جلیلی را او تدوین کرده بود
    رفیق به یادت هستم