• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/03/12 ساعت 20:58

    #آقا_محسن طوری تو فیلم انتخاباتیش میگه مشکلات از زمان ورود نااهلان به اداره کشور شروع شد که انگار خودش در چهل سال گذشته توی زیرپله حوالی میدون شوش مشغول کفاشی بوده.