• دیدار امروز با برادرم #سعید_جلیلی بسیار خوب و سازنده بود. در خصوص نیاز به تغییر ریل گفتمان سیاست خارجی از التماس به اقتدار و لزوم فعالسازی دیپلماسی پویای اقتصادی مباحث خوبی مطرح شد.
    اتحاد و برادری رمز پیروزی گفتمان انقلاب در #انتخابات۱۴۰۰ خواهد بود.