• صندوق جمعیت ملل متحد   UNFPA_IRAN@

    1400/03/12 ساعت 17:42

    برای اطمینان از خدمات بهداشتی بدون وقفه‌ به زنان باردار، صندوق جمعیت ملل متحد در ایران با بخش کمک‌های بشردوستانه اتحادیه اروپا- اکو (@eu_echo) برای تجهیز و عملیاتی ساختن تسهیلات عاری از #کووید۱۹ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، همکاری نموده است.
    #EU
    #EUaid
    @UN_Iran