• ماجرای وقف ۵۶۰۰ هکتاری جنگلهای هیرکانی ساری یادتان است؟
    امروز با رای دیوان عالی کشور، ۵۶۰۰ هکتار از اراضی منابع طبیعی و جنگل آقمشهد از موقوفه خارج شد.
    تلاشهای ۶ ماهه آقمشهدی‌ها در حفظ جنگل‌های هیرکانی نتیجه داد. فردا به آقمشهد خواهم رفت.
    #اقمشهد
    #وقف_جنگل
    #جنگل_هیرکانی