• صدای غریدن مردی به گوش می‌رسید که رفته بود آن بالا: «باورم نمی‌شه! دستگاه تخیل‌پاک‌کنم داغون شده! تعمیر کردنش تمام شب طول می‌کشه! تمام شب! اما وقتی تمومش کنم و راهش بندازم … آن وقت خداحافظ نیم، برای همیشه! هاهاها!»

    از #کتاب یک دردسر بزرگ
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان