• ریحانه یاسینی   RsYasini@

    1400/03/08 ساعت 06:06

    تو خونه‌ی هر کس یه چیز صدای زندگیه، یکی قل قل کتری، یکی قل خورشت، یکی صدای موزیک، یکی همهمه‌ی‌ مهمون … تو خونه‌ی ما؟ صدای «تایپ» کردن شبانه.