• اخیرا صفحاتی با نام و تصویر بنده درحال تایید و یاتخریب کاندیداهای محترم می‌باشند که به اطلاع می‌رساند نظرات رسمی بنده صرفادر این صفحه وهمچنین صفحات
  اینستاگرام
  https://instagram.com/ir.ghasemi?utm_medium=copy_link…
  وب سایت
  https://rostamghasemi.ir
  تلگرام
  https://t.me/rostam_ghassemi
  منتشر می‌گردد.