• ریحانه یاسینی   RsYasini@

    1400/03/06 ساعت 16:03

    جهانگیری در پاسخ به مافیا چه کسی است؟ گفته بود «مافیا کسی است که مردم را نسبت به آینده ناامید کند و دنبال انتخابات بی‌رمق باشد.» اون‌موقع فکر کردیم که چه جواب کلی و سردستی داده، اما حالا دقیقا با همین روش شهر رو گرفتن یا در خوشبینانه‌ترین حالت، دارن می‌گیرن.