• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/03/06 ساعت 11:56

    وقتی عضو شورای نگهبان علنا از فرایند احراز صلاحیت‌ها در این شورا انتقاد می‌کند، شما کاسه داغ‌تر از آش نشو برادر. شورای نگهبان تشکیل شده از دوازده انسان مثل من و شما که نه بری از خطایند و نه ذاتا تقدسی دارند. با این قیاس‌های ناروا باب نقد را نبندید.