• مرجان اسلامی فر   marjaneslamifar@

    1400/03/05 ساعت 13:44

    افردای که برنامه برق من رو ریختن خاموشی‌ها رو اینجوری براشون اعلام میکنه
    اما مسئول محترم لطفا نزنید به دلیل افزایش مصرف مشترکان؛ بگید اشتباهات خودمون، قصور خودمون، عدم فرهنگ سازی خودمون …
    ##قطعی_برق