• صادق آملی لاریجانی   AmoliLarijaniir@

    1400/03/05 ساعت 21:00

    شورای نگهبان باید در رویه‌ قانونی خود طوری عمل کند که ما را متهم به این نکنند که این‌ها همه سالخورده‌اند وتوان اصلاح وارتقا ندارند، بلکه باید طوری باشد که نشان دهد قدرت اصلاح وتغییر در رویه‌ها وارتقای عملکردها وجود دارد وطوری عمل کند که هرروز بهتر از گذشته ودقیق‌تر وشفاف‌تر باشد.