• «هدف وسیله روتوجیه میکنه»این درسی است که تندروهاازمصباح یزدی آموختند.براشون فرقی نداره،مقابلشون #روحانی باشه،#ظریف باشه یا #همتی.هرشخصی که خطرمحسوب شه،بایدتخریب و له شه،بلافاصله پس از احرازصلاحیت همتی، وطن امروز وکیهان و فارس شروع کردندبه تخریب گسترده تا نرخ ارز بکشه بالا