• محمد علی باقری   alibagheri1345@

    1400/03/05 ساعت 11:10

    ۹ نامزد پیشنهاد شده اعضای مجمع عمومی به جبهه اصلاحات همه رد صلاحیت شدند.
    بعلاوه، حذف لاریجانی، احمدی نژاد و حتی برخی فرماندهان نظامی، نشان از حذف کامل مردم و امکان انتخاب آنان از انتخابات دارد.
    آیا در همین محدودیت کامل، امکان برهم زدن بازی هست؟
    مدل انتخابات ۹۲ امکان تحقق ندارد؟