• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/03/04 ساعت 18:25

    تکلیف انتخابات خیلی زود معلوم شد!

    اگر تا فردا اتفاق خاصی رخ بده و لاریجانی به گردونه رقابت برگرده، قطعا ایشون رو رئیس جمهور بدونید!

    اگر هم اتفاق خاصی رخ نده که …