• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/03/04 ساعت 10:31

    با مقصود فراستخواه درباره آن نقطه‌ی منتهی‌الیه #تاب‌_آوری_اجتماعی صحبت کردم. آنجایی که جامعه دیگر از پس مخاطرات جدید بر نخواهد آمد. خواندنش بویژه برای آنهایی مفید است که در وانفسای کرونا و تحریم و هزار مشکل دیگر، هنوز به سرریز شدن این ظرف فکر نمی‌کنند.