• ریحانه یاسینی   RsYasini@

    1400/03/04 ساعت 18:50

    ناامید شدن هم جرات می‌خواد، جسارت می‌خواد. دیگه وقتشه ناامید شیم، رها کنیم، بریم؛ اینجا کشور ما نیست، ما شهروندان این کشور نیستیم.