• با این جمله آمدم (من #رستم_قاسمی سرباز وطن)و حال که تکلیف ادامه راه از روی دوش این حقیر برداشته شدخدا را شاکرم وبا همین جمله مثل گذشته به رسم سربازی،برای رهایی از وضع موجود تلاش خواهم کرد تا ان شاءالله این انتخابات،پرشور و به نفع اقتصادومعیشت مردم رنج دیده عزیز به اتمام رسد.