• سوم خرداد سالگرد پیروزی بزرگمردانی است که با اقتدار ایستادند و ما می‌توانیم را به ما توانستیم تبدیل کردند. امروز هم نیاز کشور به افرادی است که مانند آن روزها، وسط میدان و #مرد_میدان باشند نه مانند بعضی آقایان که پشت جبهه بودند و تنها مسئولیتشان مصاحبه و اعلام پیروزی‌ها بود!