• تصویر مزرعه گلبرق ماکواست که با ماینرهای چینی #رمزارز تولید میکند.هماهنگی احداثش رو هم #قالیباف انجام داده.شخصیتی که غیرقانونی نامه میزنه به #بانک_مرکزی که درگاه‌های مالی رمزارزها رو مسدود کنند تا رقبای دوستان چینی اش از بازار رمزارزها حذف بشوند.معلوم هست چه خبره?جلل الخالق