• یه فامیلمون هم یک مدتی رئیس اداره برق بابلسربود.یک شبایی مهمان داشتیم یکهو برق میرفت بابام زنگ میزدبه این بنده خدا که آقا ما مهمان داریم این چه وضعشه:) الان که تو تهران ما کسی رو نداریم ولی اگه شما دارید بهش بگید درسته ما به خرداد‌ پر حادثه عادت داریم ولی شما وصلش کن.
    #قطعی_برق