• ریحانه یاسینی   RsYasini@

    1400/03/02 ساعت 04:43

    ما حتی آنقدر #شهروند نیستیم که قبل از آنکه ساعت‌های متمادی برق‌مان را قطع کنند، به ما خبر دهند و بگویند که چرا مجبور به این کار هستند. وقتی در ابتدایی‌ترین حقوق هم احترام شهروندی برای ما قائل نیستید، چرا از ما رای می‌خواهید؟ رای دادن برای رابطه دولت-ملت است نه حاکم-#رعیت