• اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران   IranChamber@

    1400/03/01 ساعت 09:54

    #Russia was Iran’s biggest trade partner among EEU member states. Imports from Russia stood at ۵٫۲۴ million tons worth $۲٫۱۱ billion (۸۹٪ of Iran’s total imports from EEU) as exports reached ۱٫۰۶ million tons worth $۵۰۹٫۹۱ million (۴۸٪ of overall exports).
    ۲/۲