• سهراب انعامی علمداری   sohrabenami@

    1400/03/01 ساعت 11:13

    در دوران اشوب امنیتی، #ایران نیاز به رویکرد ترمیم و احیا در سیاست خارجی دارد؛#سیاست_احیا درچارچوب الزامات راهبردی تهدیدزدایی، بازدارندگی، ثبات راهبردی و قدرت‌سازی موثر باید واجد راهبرد تنش زدایی مرحله‌ای و سپس تعامل هوشمند و جامع در منطقه باشد.