• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/02/30 ساعت 15:04

    ای جماعتی که از مدرک کشورداری آقای نامی تعجب کردید. مورد جدید آوردم براتون؛ دکترای پنهانکاری راهبردی :))))))))))