• حسین امامی   Meshkan2@

    1400/02/30 ساعت 00:06

    روزنامه نگاران و خبرنگاران حوادث باید برای پدر بابک خرمدین یک لقب یا صفتی طراحی کنند برای روایت داستان و پوشش خبری شان. مثل همون اصطلاح خفاش شب که اولین بار روزنامه ایران بکار برد و فراگیر شد. الان همه رسانه‌ها فقط دارن میزنن پدر بابک خرمدین.