• جام جم آنلاین   jamejamCPI@

    1400/02/29 ساعت 08:51

    سرپرست دادسرای جنایی تهران : پدر #بابک_خرمدین در تازه‌ترین اعترافات خود گفته در سال ۹۰ داماد خود و بعدها در سال ۹۷ دختر خود را هم به قتل رسانده و برای رهایی از اجساد آنها را تکه‌تکه کرده و هر کدام را در جایی رها کرده است.