• مشکل آنجلا این است که حوصله‌اش خیلی زود سر می‌رود. او دوست ندارد کتاب بخواند، نقاشی بکشد یا برای خودش روسری ببافد. او همیشه مجبور است که نقشه بکشد، توطئه بچیند، مشکل‌تراشی کند و آدم‌ها را بیشتر توی دردسر بیندازد. چون آنجلا فقط این‌طوری سر حال می‌آید.

    از #کتاب دردسرهای بچه‌ی شرور