• حسن روزی‌ طلب   roozitalab1362@

    1400/02/29 ساعت 23:10

    دخالت حکومت در امور مردم فقط صدها نفری که بخاطر انتقاد از برادران لاریجانی روانه زندان انفرادی شدند و احکام سنگین دریافت کردند
    خودم در سال ۹۱ به ۴ ماه حبس به جرم بکار بردن کلمه «برادران دیکتاتور» بدون نام برن از ایشان و شیخ صادق آملی محکوم شدم