• الکامپ ۱۴۰۰ تیر ماه و به صورت حضوری برگزار خواهد شد

    آزاد معروفی @AzadMaroufi عضو هیات مدیره سازمان نصر تهران اعلام کرد که نمایشگاه #الکامپ امسال با ابعاد کامل و به صورت حضوری در نیمه تیر ماه برگزار می‌شود، مگر اینکه شرایط کرونایی اجازه اینکار را ندهد.
    https://dgto.ir/۲۵f۶