• - الو، پذیرش رو گرفتم؟ آقای خروپفی هستم، مهمان اتاق ۱۰۴. یکی روی بالش من خوابیده!
    پادو گفت: «بله، احتمالا موش خودمون باشه. فکر کنم روز خیلی سختی داشته.»

    از #کتاب دایناسوری مهمان طبقه‌ی سیزدهم است
    #کتاب_کودک
    #کتاب_نوجوان