• راضیه علیپور   AlipourRazieh@

    1400/02/28 ساعت 12:58

    سخت‌ترین کار دنیا اینه که بخوای به مادرت خبر فوت مادرش رو بگی
    یک ساعته نشستم جلوش نمی‌دونم چجوری باید طرح موضوع کنم